KARTA ZGŁOSZENIA

 

CELE TURNIEJU

Celem turnieju ,,SIERPECKA Liga Orlika ” jest:

 • Propagowanie sportowego trybu życia wśród dzieci.
 • Organizacja atrakcyjnej formy rozgrywek piłkarskich na nowoczesnym boisku ze sztuczną nawierzchnią.
 • Wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w ćwiczeniach fizycznych.
 • Właściwe kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej w oparciu o nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią.
 • Wyszukiwanie talentów piłkarskich.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w szkoleniu piłkarskiego abecadła.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci.
 • Uczenie kulturalnego dopingowania i zachowania się podczas imprez sportowych.
 • Wpojenie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
 • Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności
  w dziedzinie piłki nożnej.
 • Popularyzacja zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci. 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO ,,SIERPECKA LIGA ORLIKA”

1. W zawodach mogą brać udział chłopcy i dziewczęta, którzy zostali zgłoszeni poprzez formularz zgłoszenia. Zespół należy zgłosić do 31 marzec 2014 roku. Kategorie wiekowe: I(8-10 lat, II(11-13lat, III(14-16lat)

Turniej rozgrywany w okresie od 01kwietnia do 24 czerwca 2014 roku.

System rozgrywek będzie skonstruowany w zależności od ilości zgłoszeń. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane systemem każdy z każdym.

2. Obowiązkowo drużyna musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez pełnoletniego opiekuna, każdorazowo podczas rozgrywek.

3. Cała drużyna liczy 12 zawodników (7 grających + 5 rezerwowych).

4. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.

5. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania zgody rodziców na udział w zawodach. (PISEMNA ZGODA)
6. Obowiązują buty na gumowej podeszwie.

7. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o trawiastej sztucznej nawierzchni.
8. Bramki mają wymiary 5m x 2m.
9. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
10. W trakcie gry  obowiązują przepisy PZPN.

11. Mecz składa się z jednej części - po 10 minut.
12. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
13. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą.

14. Wznowienie gry od środka boiska, następuje przez podanie piłki do partnera.
15. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3 minuty).
16. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.

17. O pierwszym miejscu w grupie decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami, różnica bramek, ilość zdobytych bramek, rzuty karne w wypadku gdy wszystkie poprzednie warunki nie rozstrzygną pierwszeństwa w grupie (po trzy wykonywane rzuty karne).

18. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play.

19. Organizatorzy Turnieju zapewniają opiekę medyczną na turnieju finałowym.

20. Koniec turnieju  nagradzane jest 6 najlepszych zespołów.

21. Prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja na Króla Strzelców oraz wybrani zostaną: najlepszy bramkarz i najlepszy zawodnik turnieju – głosują opiekunowie drużyn.

22. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom turnieju Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Każdy z Uczestników turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie.

23. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.

24.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne decyzje.                                                                                

/Organizatorzy/