W dniu 14.04.2014 w Domu Pielgrzyma przy klasztorze odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Marka Kośmidra i Zarządu Osiedla z mieszkańcami. W spotkaniu udział wziął również Naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji Bogdan Ciemiecki. Na spotkaniu zostały przedstawione plany projektów i inwestycji miasta na 2014r. Projekty mają być wykonane na ulice Andersa, Podgórna i Królowej Jadwigi a z inwestycji dokończenie utwardzania tłuczniem ulicy Ziemiańskiej oraz łącznik pomiędzy ulicami Ziemiańska, Jasna, Kalinowa do ulicy Spacerowej i ulica Spacerowa tak aby był wygodny wyjazd z dzielnicy do ulicy Głowackiego. Wykonana ma być również ulica Królowej Jadwigi.

Jak co roku w  dniu 21.03.2014 na pływalni przy liceum zostały rozegrane zawody pływackie przez Szkołę Podstawową nr 3. W zawodach wzięło udział ponad 100 dzieci klas 1-6 w ramach programu szkoły „każdy uczeń umie pływać”. Zarząd Osiedla popierając taką inicjatywę zafundował wszystkim uczestnikom zawodów napoje i czekolady.

Tomasz Kowalski
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr1

-----------------------------------------