Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider oraz Zarząd Osiedla Nr 1

ZAPRASZAJĄ

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.10.2014r., o godzinie 18:00

w Domu Pielgrzyma przy parafii NMP (klasztor) w Sierpcu.

Porządek Spotkania:

- omówienie przez Burmistrza Marka Kośmidra wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 roku,
- plan zadań inwestycyjnych miasta na 2015 rok,
- sprawozdanie Przewodniczącego  Zarządu Osiedla, Tomasza Kowalskiego, z pracy w 2014 roku,
- planowane zadania Zarządu Osiedla na 2015 rok
- dyskusja i propozycje mieszkańców do planu budżetu miasta na 2015r.

Burmistrz Miasta Sierpca - Marek Kośmider
Zarząd Osiedla Nr 1