01 Rada Miejska Sierpca VII kadencji

 

Od lewej: Krzysztof Skrzyński, Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Marek Chrzanowski, Bogdan Bartnicki, Sławomir Wojciech Jaworowski, Wiesław Grzegorz Rypiński, Krzysztof Rudowski, Dariusz Malanowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Długokęcki.
Miejsca siedzące:
 Magdalena Stasiak, Barbara Wierzbicka - przewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Wiesława Kisielewska, Barbara Gil. 

 

16  listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe. W celu ich prawidłowego przebiegu i wyboru Rady Miejskiej Sierpca oraz Burmistrza Miasta Sierpca utworzono 15 okręgów wyborczych, w których wybierano 15 radnych z 97 zgłoszonych kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 15 066. Wydano kart -  8 566. Frekwencja wyniosła  56,86 % .

Radnymi Rady Miejskiej Sierpca zostali:

Okręg wyborczy nr 1
Głosów ważnych oddano – 489
- Paweł Michał Grabowski -  KWW J. Perzyńskiego Dla Przyszłości Sierpca – 117 głosów

Okręg wyborczy nr 2
Głosów ważnych oddano – 481
- Krzysztof Rudowski –  KWW Razem dla Sierpca – 116 głosów

Okręg wyborczy nr 3
Głosów ważnych oddano – 584
- Jerzy Zbigniew Stachurski –  KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” - 289 głosów

Okręg wyborczy nr 4
Głosów ważnych oddano – 586
- Wiesław Grzegorz Rypiński – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 - 157 głosów

Okręg wyborczy nr 5
Głosów ważnych oddano – 554
- Zbigniew Długokęcki – KWW Zbigniewa Długokęckiego – 266 głosów

Okręg wyborczy nr 6
Głosów ważnych oddano – 637
- Sławomir Wojciech Jaworowski – KWW Zgoda w Samorządzie - 202 głosów

Okręg wyborczy nr 7
Głosów ważnych oddano – 528
- Dariusz Malanowski – KWW Razem dla Sierpca - 237 głosów

Okręg wyborczy nr 8
Głosów ważnych oddano – 446
- Waldemar Frydrychowicz – KWW Zgoda w Samorządzie - 113 głosów

Okręg wyborczy nr 9
Głosów ważnych oddano – 496
- Magdalena Stasiak – KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” - 164 głosów

Okręg wyborczy nr 10
Głosów ważnych oddano – 577
- Bogdan Bartnicki – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 - 123 głosów

Okręg wyborczy nr 11
Głosów ważnych oddano – 525
- Krzysztof Skrzyński – KWW Razem dla Sierpca - 247 głosów

Okręg wyborczy nr 12
Głosów ważnych oddano – 488
- Barbara Wierzbicka – KWW Barbary Wierzbickiej - 152 głosów

Okręg wyborczy nr 13
Głosów ważnych oddano – 591
- Małgorzata Wiesława Kisielewska – KWW Zgoda w Samorządzie - 222 głosów

Okręg wyborczy nr 14
Głosów ważnych oddano – 545
- Barbara Gil – KWW „Niezależni” w Samorządzie  - 169 głosów

Okręg wyborczy nr 15
Głosów ważnych oddano – 592
- Marek Chrzanowski – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 - 207 głosów

Wybory Burmistrza Miasta Sierpca - I  tura głosowania.  

- Anna Wioletta CzachorowskaKW Prawo i Sprawiedliwość – 1068 głosów
- Marek Andrzej Kośmider –KWW Zgoda w Samorządzie -  1562 głosów
- Witold Zdzisław Lorek–  KWW Doświadczenie i Rozwój – 658 głosów
- Jarosław Andrzej Ocicki  – KWW Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców – 1423 głosów
- Jarosław Marcin Perzyński – KWW J. Perzyńskiego Dla Przyszłości Sierpca – 2275 głosów
- Jarosław Żmijewski – KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” – 1408 głosów

Marek Andrzej Kośmider i Jarosław Perzyński otrzymali największą liczbę głosów i przeszli do drugiej tury wyborów, która się odbędzie 30 listopada 2014r.