W dniu 16 marca 2015r., w Domu Pielgrzyma, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1. Na przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano  Tomasza Kowalskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Justyna Adamska
- Alicja Cześnik
- Dariusz Grabowski
- Krzysztof Krasiński
- Krzysztof Lorek
- Urszula Matczak

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Kamil Fijałkowski
- Zbigniew Jakóbowski
- Stanisław Wolski