2015-03-26
Odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Osiedla nr 1 w Sierpcu kadencji 2015 - 2019
SKŁAD ZARZĄDU:
Przewodniczący - Tomasz Kowalski
Zastępca przewodniczącego - Krzysztof Lorek
Sekretarz - Justyna Adamska
Skarbnik - Alicja Cześnik
Członkowie Zarządu Osiedla nr 1:
- Dariusz Grabowski
- Krzysztof Krasiński
- Urszula Matczak

Justyna Adamska