Gmina Miasto Sierpc otrzymała dotację bezzwrotną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 75%, na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sierpca”

  1. Dotacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie - 14.022,00 zł.
  2. Środki własne: Gmina Miasto Sierpc - 4.674,00 zł.

Łączna kwota projektu 18.696,00 zł.

Wykonawca Projektu: Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15/1,
00-743 Warszawa