XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 1

XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 2

XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 3