• Sekretariat Burmistrza Miasta - tel. 24/ 275-86-86
  Sekretariat Fax - tel. 24/ 275-86-33
  Inspektor – Marta Garwoła

 • Wydział Organizacyjny - tel. 24/ 275-86-27
  Sekretarz Miejski - Barbara Wojciechowska-Dobies

 • Biuro Rady - tel. 24/ 275-86-29
  Inspektor - Beata Kowalska

 • Wydział Finansowy - tel. 24/ 275-86-40
  Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak

 • Biuro Podatkowe – tel. 24/ 275-86-22
  Kierownik Biura - Krystyna Nowakowska

 • Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - tel. 24/ 275-86-55

  Naczelnik Wydziału - Piotr Brzeski
 • Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - tel. 24/ 275-86-45
  Naczelnik Wydziału - Bogdan Ciemiecki

 • Wydział Oświaty i  Kultury - tel. 24/ 275-86-44
  Naczelnik Wydziału - Marek Z. Zdrojewski

 • Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - tel. 24/ 275-86-53
  Inspektor - Artur Dudziński

 • Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych - 24/ 275-86-47
  Naczelnik Wydziału - Lidia Rymer

 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 24/ 275-86-25
  Kierownik - Anna Kajkowska

 • Biuro Spraw Obywatelskich - tel. 24/ 275-86-63
  Kierownik Biura - Katarzyna Strześniewska
 • Biuro ds. Promocji i Komunikacji - tel. 24/275-86-49; 24/275-86-31
 •  Straż Miejska - tel. 24/ 275-20-66, 0-506-15-65-78 
  Komendant - Jarosław Krydziński