W związku z realizacją projektu "Kajakiem po inicjatywy lokalne "
zapraszamy do udziału
w bezpłatnym szkoleniu
"Instruktor Rekreacji Ruchowej"o specjalności "Kajakarstwo"
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"
 

Regulamin Projektu

Wniosek o przyjęcie na kurs IRR

Wniosek dotyczący ubezpieczenia

 Zaświadczenie lekarskie