Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się 19 czerwca br. przestrzenią, w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych oraz gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza.

Była to już osiemnasta edycja gali, gdyż  praktyka wyróżniania  uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki trwa nieprzerwanie od 2001r. Zgodnie z Zasadami przyznawania Nagród  Burmistrza dla  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjów Miasta Sierpc, które radni Rady Miejskiej przyjęli Uchwałą Nr 120/XV/2008 w dniu 6 lutego 2008r., a następnie zmodyfikowali Uchwała Nr 398/LI/2018 w dniu 31 stycznia 2018r. nagrodę może uzyskać uczeń, który spełni łącznie trzy następujące warunki:  

1) uczęszcza do klas od IV do VII w miejskiej szkole podstawowej (tj. w Szkole  Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  lub w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas II - III gimnazjum (tj.  w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika, albo w  I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu, albo też oddziałów gimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego),

2)  uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania,

3) odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV – VII w przypadku szkół podstawowych oraz klas II – III w przypadku gimnazjów. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej wartość w br. wyniosła 850 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności posła na Sejm RP – Waldemara Olejniczaka,  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, pracowników Wydziału Oświaty i Kultury, przedstawicieli organizacji związkowych, dyrektorów szkół i instytucji kultury, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, Burmistrz – Jarosław Perzyński dokonał wręczenia nagród 12 wyróżniającym się w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:

  • Natalii Linowskiej (kl. VIIB), Zuzannie Dul (kl. VID), Barbarze Lewandowskiej (kl. VIC i Julii Tybuszewskiej (kl. VA) – uczennicom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
  • Nadii Chochlińskiej (kl. VIIC), Marcie Watkowskiej (kl. VB) i Marcie Włoczewskiej (kl. VIIC) - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
  • Karolowi Goc – uczniowi klasy VI I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
  • Sebastianowi Kościjańskiemu – uczniowi klasy IIIB oddziału gimnazjalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
  • Marcinowi Wojciechowskiemu (kl. IIA), Jakubowi Frydrychowiczowi (kl. IIIF) oraz Michałowi Olszewskiemu (kl. IIIE) – uczniom Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody albumowe otrzymali laureaci VII Konkursu Plastycznego „Pragnę, by za pięć lat w Sierpcu powstał …” oraz IX edycji konkursu „Sierpc w moim obiektywie” odbywającego się w bieżącym roku szkolnym pod hasłem: „Sierpc miastem przedsiębiorczości”.

Zwracając się do zebranych poseł Waldemar Olejniczak pogratulował nagrodzonym oraz ich rodzicom, jak również nauczycielom, którzy pomogli swoim podopiecznym osiągnąć tak spektakularne sukcesy. Z kolei Burmistrz – Jarosław Perzyński wyraził przekonanie, że wszechstronne działania władz samorządowych skutecznie wspierają rozwój najmłodszych sierpczan. O oprawę artystyczną uroczystości poprowadzonej przez Marka Z. Zdrojewskiego - naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego zatroszczyli się koleżanki i koledzy wyróżnionych przygotowując kilkuminutowe prezentacje. Na zakończenie gratulacje uczniom, nauczycielom, jak również władzom samorządowym złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – Jerzy Stachurski.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Marek Z. Zdrojewski 

DSC_4597.JPGDSC_4610.JPGDSC_4615.JPGDSC_4628.JPGDSC_4631.JPGDSC_4636.JPGDSC_4641.JPGDSC_4645.JPGDSC_4673.JPGDSC_4692.JPGDSC_4695.JPGDSC_4705.JPGDSC_4706.JPGDSC_4714.JPGDSC_4737.JPGDSC_4743.JPGDSC_4752.JPGDSC_4778.JPGDSC_4795.JPGDSC_4811.JPGDSC_4822.JPGDSC_4826.JPGDSC_4842.JPGDSC_4845.JPGDSC_4855.JPGDSC_4880.JPGDSC_4899.JPGDSC_4903.JPGDSC_4924.JPG