Dobiegają końca prace związane z przebudową parkingu przy ul. Płockiej przy tzw. Harmonijkach. 


Zakres zadania obejmował m.in. 
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej 8,0 cm na podsypce betonowej, miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej o powierzchni około 250,0 m2.

Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, a koszt inwestycji to 48 000,00 zł brutto.

 

 

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG