22 września 2018  roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu został zorganizowany, pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca, XXI Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych.

Organizatorami tego przeglądu byli Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Poparcia finansowego udzieli Burmistrz i Rada Miasta Sierpca, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu oraz Projekty Ekspertyzy i Nadzór Marcin Błaszczyk w Sierpcu.
Celem Przeglądu było zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości seniorów, możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, a także oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym właściwych wzorców spędzania wolnego czasu.
Tego dnia do Sierpca przyjechało 25 zespołów z Województwa Mazowieckiego, Kujawko – Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego. Łącznie było 380 wykonawców.
Zespoły wystąpiły w kategoriach: chóry, zespoły wokalno – instrumentalne, kabarety i kapele.
Każdy zespół zaprezentował trzy utwory, dwa dowolne i jedną pieść patriotyczną z uwagi na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Wszystkie zespoły wykazały wysoki poziom artystyczny. W podziękowaniu otrzymały nagrody w postaci pucharów, kalendarzy oraz dyplomów.

IMG_0015.JPGIMG_0089.JPGIMG_0119.JPGIMG_0189.JPGIMG_0210.JPGIMG_0238.JPGIMG_9990.JPGIMG_9996.JPG