Zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Grota Roweckiego.

Wykonawcą prac jest P.H.U. Usługi Brukarskie Dariusz Korcz.

Zakres prac obejmował m.in.: rozbiórkę istniejących elementów betonowych, wykonanie ławy pod krawężniki, ustawienie krawężnika betonowego. Wykonawca zamontował także chodnik z kostki brukowej.

Koszt inwestycji to 63.800,00 zł brutto.

  

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.JPG07.JPG08.JPG