Zakończyło się utwardzenie terenu przy ulicy Kasztanowej.

 

Zakres prac obejmował m.in.: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, rozebranie obrzeży betonowych, krawężników betonowych, ław betonowych pod krawężniki, rozebranie nawierzchni zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej.  Wykonane zostały wykopy mechaniczne i umocnione pionowe ściany wykopów. Zostały ułożone kanały z rur PVC i wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wykonawca ustawił także krawężniki betonowe i ułoży nawierzchnię z kostki brukowej.

Za realizację zdania odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, a koszt inwestycji to 71.500,00 zł brutto.

 

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG