Przebudowę jezdni i chodnika na ul. Sienkiewicza wykonuje „TRANSDRÓG" Handel i Usługi Transportowe Andrzej Cendlewski z Kolczyna.

 W zakresie prac tej inwestycji znajdują się: pomiary przy liniowych robotach ziemnych, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

oraz krawężników. Zostaną wyregulowane pionowe studzienki dla włazów kanałowych i kratek ściekowych. Wykonawca ustawi krawężniki betonowe na podsypce cementowo – piaskowej i ułoży chodnik z kostki brukowej betonowej.  Wykona także zjazd z kostki brukowej i wyrówna lokalne nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego.

Prace nad inwestycją mają zakończyć się do końca listopada br., a koszt przebudowy to 120.383,79 zł brutto.

 

DSC_0095.JPGDSC_0097.JPGDSC_0099.JPGDSC_0105.JPG