Wykonawcą robót jest firma FPW PAP-BUD z Rościszewa.

 

Długość ciągu: około 110,0 mb, szerokość ciągu: 3,0 m, powierzchnia ciągu: około 330,0 m².

Koszt inwestycji to 67 000zł brutto, a planowany termin realizacji zadania to koniec grudnia 2018r.

 

Zakres prac będzie obejmował m.in.:

- Wykonanie korytowania wraz z wywozem nadmiaru gruntu na głębokość ok. 38 cm;

- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm;

- Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o gr. 15 cm;

- Opornik betonowy 12x25x100 cm na ławie betonowej;

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.

  

DSC_0047.JPGDSC_0050.JPGDSC_0061.JPG