22 listopada 2018r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyl się XV festiwal "Sierpecka Jesień Kameralna" .

Został zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu i Radę Rodziców Szkoły.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Miasta Sierpca.

Patronat medialny: Kurier Sierpecki i Tygodnik Płocki.

Jury w składzie: prof. Andrzej Zieliński – przewodniczący,

prof. Magdalena Szczepanowska, dr hab. Joanna Czapińska, dr Zenon Kitowski   i st. wykł. Ryszard Bałauszko

przyznało następujące nagrody:

W grupie A ( szkół muzycznych I st.)

Wyróżnienia

- Duet fortepianowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

- Guitar Duo z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego    w Sierpcu

- Duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego               w Sierpcu

- Duet fortepianowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Brodnicy

- Violinki z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Krzanowskiego    w Mławie

III nagroda ex aequo

- Zespół  POL-ICJA z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie

- Wesołe Nutki z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie

II nagroda ex aequo

- Zespół MISSION IMPOSSIBLE z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

- KRAKDUO ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie

I nagroda ex aequo

- Kwartet  z Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

- Duet akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

W grupie B (szkół muzycznych II st.)

Wyróżnienie

- Karvelis Trio z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

III nagroda

- Trio z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie

II nagroda

- Trio z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina                w Olsztynie

I nagroda ex aequo

- Duet z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie

- Burning Brass z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Statuetkę Grand Prix ufundowaną przez Państwa Alicję i Edmunda Szpanowskich zdobył

- Duet gitarowy „Szymon i Piotr” z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Jury postanowiło nagrodzić również pedagogów:

- Pana Tomasza Michalaka za opracowanie utworów i przygotowanie zespołów do XV Festiwalu Zespołów Kameralnych

- Pana Marka Łukaszczyka za przygotowanie zespołu Burning Brass

- Panią Agnieszkę Cypryk za długoletni udział w Festiwalu Zespołów Kameralnych w Sierpcu

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i fundatorom nagród:

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego

Burmistrzowi Miasta Sierpca

Alicji i Edmundowi Szpanowskim

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu

Barbarze i Andrzejowi Sulkowskim AS-MAR  Sierpc

Arturowi Dobrosielskiemu - ARTPOL

MPGKiM w Sierpcu

Ireneuszowi Wielimborkowi WIEPOL

Lilli i Mirosławowi Nadratowskim - Masarni  Staropolska Strzecha

Urzędowi Gminy Gozdowo

 

 

Sekretarz Jury

Barbara Bońkowska     

Dyrektor PSM I st. w Sierpcu

 

DSCN9488.jpgDSCN9533.jpgDSCN9606.jpgObraz-018.jpgObraz-024.jpgObraz-030.jpgObraz-034.jpgObraz-041.jpgObraz-050.jpgObraz-099.jpg