Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktywny rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os. Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

W chwili obecnej trwają prace adaptacje pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul.  Armii Krajowej 1A, w celu utworzenia pierwszego w Sierpcu żłobka.

Wykonawcą prac jest Wojciech Szwech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TYMBUD” Wojciech Szwech.

Gmina Miasto Sierpc przeznaczyła na ten cel środki finansowe w wysokości 527.670,00 zł., w ramach których zostaną przeprowadzone roboty remontowo – budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz zakupione wyposażenie.

W bezpośrednim otoczeniu budynku  zostanie wykonane utwardzenie terenu, ciągi jezdne, ciągi piesze, parking oraz plac zabaw dla dzieci.

 

Ponadto zostaną wykonane roboty remontowo - budowlane pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Armii Krajowej 1A, m.in., zmiana konstrukcji dachu, docieplenie elewacji, instalacja odgromowa, za kwotę 452.520,00 zł. z przeznaczeniem w przyszłości na cele mieszkaniowe.

 

DSC_0811.JPGDSC_0834.JPGDSC_0841.JPGDSC_0843.JPGDSC_0847.JPG