Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” jest realizowany dzięki wspólnej inicjatywie 204 jednostek samorządu terytorialnego działających na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Rozwój e-usług oraz dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój innowacyjnej gospodarki regionu.

Wspomniany projekt został zgłoszony do udziału w prestiżowym konkursie „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019”, którego organizatorem jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W drodze konkursu zostaną wyłonione najlepsze, światowe projekty w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt został zarejestrowany pn. „Activation of the Information Society” i z sukcesem przeszedł procedurę przeglądu złożonych projektów, znajdując się tym samym na liście nominowanych projektów.

Kolejnym etapem w konkursie jest publiczne głosowanie online w dniach 21 grudnia 2018r.- 10 lutego 2019r. (ostateczny termin na oddanie głosu mija o godz. 23 czasu polskiego).  Do zwycięskiego grona zakwalifikuje się 5 projektów z największą liczbą oddanych głosów w każdej z 18-stu kategorii. Grupa Ekspertów wybierze zwycięskie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na projekt „Activation of the Information Society”.

Instrukcja głosowania w konkursie 

Link do głosowania

Więcej informacji na temat konkursu:

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7017,mazowsze-w-prestizowym-miedzynarodowym-konkursie.html