18 maja 2019r. w ramach obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu odbyła się uroczystość  z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Uroczystą Mszę w obecności władz miejskich z Burmistrzem Jarosławem Perzyńskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Malanowskim, władz powiatowych ze Starostą Mariuszem Turalskim i Wicestarostą – Jarosławem Ocickim, radnych, członków Towarzystwa Historyczno – Patriotycznego Ziemi Sierpeckiej Pamięć i Prawda, pocztów sztandarowych, delegacji szkół i instytucji kultury, jak również mieszkańców Sierpca odprawił w Kościele pw. Św. Stanisława Dziekan – ks. dr Tomasz Kadziński. Następnie przy dźwiękach utworów o wydźwięku patriotycznym uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą Płocką pod pomnik gen. Władysława Andersa, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Szczegółowe tło dramatycznych walk o Monte Cassino przybliżył Zastępca Burmistrza – Piotr Nowakowski, natomiast prowadzący uroczystość Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego – Marek Z. Zdrojewski przedstawił nazwiska żołnierzy II Korpusu Polskiego wywodzących się z Sierpca oraz terenu dawnego powiatu sierpeckiego. Dla symbolicznego połączenia się z wydarzeniami sprzed 75 lat odegrany został hejnał mariacki. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Goleszyna pod kierownictwem Edwarda Wielguckiego.      

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpgplakannastrone.jpg