Gmina Miasto Sierpc w partnerstwie z Gminą Joniec realizuje zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Gminy Miasto Sierpc”.

W ramach współpracy obie Gminy podpisały umowę z ostrołęcką firmą ASH Remigiusz Skowroński. Firma ta w zakresie realizacji zadania wymieni instalacje grzewcze w 40 gospodarstwach domowych mieszkańców Sierpca.

01.jpg02.jpg03.jpg