26 czerwca 2019r., w trakcie XIII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Malanowski, Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr Nowakowski

oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury - Marek Z. Zdrojewski oficjalnie pożegnali odchodzącą po 28 latach ze stanowiska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu panią Hannę Kurtę. W dowód uznania za sprawne zarządzanie szkołą, efektywną współpracę z władzami samorządowymi, jak również ogromne zaangażowanie w kształtowanie przyszłości dzieci Pani Dyrektor otrzymała podziękowania, kwiaty oraz pamiątkową paterę. Równocześnie Burmistrz, uwzględniając zakres osiągnięć pani Hanny Kurty wystąpił z wnioskiem o przyznanie jej nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pani Hanna Kurta rozpoczęła swoją ścieżkę zawodową 1 września 1984r. podejmując pracę w Szkole Podstawowej w Szczutowie, by już w roku następnym przenieść się do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, w której przepracowała kolejnych 34 lata. W 1991r. została wybrana jej dyrektorem. Na przestrzeni 28 lat współpracy z samorządem miejskim Pani Dyrektor doprowadziła do nadania „Dwójce” imienia Armii Krajowej, jej znaczącej rozbudowy o pawilon dydaktyczny oraz halę sportową, a także kompleksowego remontu części zabytkowej. Za swoje dokonania została pięciokrotnie uhonorowana Nagrodą Burmistrza Miasta (1996, 1997, 2005, 2010, 2016), dwukrotnie Nagrodą Kuratora Oświaty (1992, 2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), a także Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbą (2010).   

 

 

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG