W dniu 5 lipca 2019 roku na XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Sierpca został przyjęty Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

Z dotacji będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy jak również wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja będzie udzielona na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zlikwidowaniu starego źródła ciepła i zastąpieniu go nowym źródłem ogrzewania w postaci kotła gazowego, olejowego, na biomasę, zasilanego energią elektryczną lub podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja będzie udzielona w wysokości do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  • 4 000 zł na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, na biomasę lub zasilanego energią elektryczną wraz z kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku; 
  • 5000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z kosztami wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
  • 8000 na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, na biomasę lub zasilanego energią elektryczną na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku dla małych wspólnot mieszkaniowych obsługujących od 2 do 4 samodzielnych lokali;
  • 15000 na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, na biomasę lub zasilanego energią elektryczną na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz kosztami niezbędnymi do wykonania lub modernizacji instalacji wewnątrz budynku dla wspólnot mieszkaniowych obsługujących od 5 samodzielnych lokali.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła zaplanowany jest na początek sierpnia br.

Osoby zainteresowane realizacją zadania w bieżącym roku powinny posiadać następujące dokumenty tj.:

- umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza gazowego oraz ostateczne pozwolenie na budowę przyłącza gazowego

 lub warunki techniczne, projekt techniczny przyłącza i węzła cieplnego,  umowę
z Ciepłownią o przyłączenie do sieci cieplnej.

Osoby planujące wymianę pieca w przyszłym roku, a zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny rozpocząć procedurę uzyskania powyższych dokumentów w roku bieżącym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pokój 29A lub telefonicznie 24 275 86 48.