Urząd Miejski w Sierpcu poniżej podaje terminy zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta na 5 m-cy 2019r., 12 m-cy 2020r., oraz na 6m-cy  2021r.:

 • 13 sierpnia 2019r. (wtorek przed odpustem)
 • 27 września 2019r.
 • 31 października 2019r.(czwartek przed 1 listopada)
 • 29 listopad 2019r.
 • 20 grudzień 2019r.
 • 17 styczeń 2020r.
 • 14 luty 2020r.
 •  13 marca 2020r.
 • 10 kwietnia 2020r.
 • 8 maja 2020r.
 • 5 czerwiec 2020r.
 • 10 lipca 2020r.
 • 14 sierpnia 2020r.
 • 18 września 2020r.
 • 30 październik 2020r.
 • 27 listopad 2020r.
 • 23 grudnia 2020r.(środa przed świętami)
 • 15 stycznia 2021r.
 • 19 luty 2021r.
 • 31 marca 2021r. (środa przed świętami)
 • 30 kwietnia 2021r.
 • 28 maja 2021r.
 • 25 czerwiec 2021r.