W wypełnionej sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, 17 września br., odbyła się uroczystość Wrzesień 1939. Pamiętamy.

Jej celem było uczczenie 80. rocznicy wojny obronnej prowadzonej przez Polskę wobec dwóch agresorów – III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego. Po okolicznościowym wystąpieniu Zastępcy Burmistrza – Piotra Nowakowskiego, niezwykle atrakcyjny montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczennice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego. Dopełnieniem całości programu była projekcja filmu fabularnego Tajemnica Westerplatte (2013).      

001.jpg1.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg036.jpg037.jpg038.jpg