Czwartkowe przedpołudnie 7 listopada 2019r. upłynęło przy dźwiękach najpiękniejszych i niezapomnianych pieśni patriotycznych.

Na scenie Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpili młodzi artyści reprezentujący sierpeckie szkoły podstawowe i średnie. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska Sierpca oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej. Festiwal odbył się w ramach obchodów Roku generała Władysława Andersa w Sierpcu. Organizatorzy pragnęli zachować pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej ojczyzny, rozbudzić wśród uczniów postawy patriotyczne i pielęgnować kulturowe dziedzictwo, jakie niewątpliwie stanowią pieśni patriotyczne. Podczas konkursu, w obecności Zastępcy Burmistrza – Piotra Nowakowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego – Marka Z. Zdrojewskiego, dyrektorów, nauczycieli, jak również bliskich występujących wybrzmiały pieśni legionowe, utwory śpiewane podczas II wojny światowej oraz teksty towarzyszące Polakom po odzyskaniu niepodległości.

Jury w składzie: Natalia Woźnicka, Waldemar Lewandowski i Marcin Kowalczyk podkreśliło wysoki poziom artystyczny występów poszczególnych solistów
oraz zespołów dokonując rozstrzygnięcia:

Zwycięzcy festiwalu:

Kategoria I

Laureat – Anna Żendarska - SP3

I miejsce – „Super duo” - PPSP

II miejsce – „Uśmiechnięte Trójeczki” - SP3

III miejsce – „Ananaski” - SP2

Kategoria II

Laureat – „Wesołe nutki” - SP2

I miejsce – Zofia Jagodzińska - PPSP

II miejsce – Sylwia Placek - PPSP

II miejsce – „Trio dziewczęce” - SP2

III miejsce – Natalia Łasińska - SP3

Kategoria III

Laureat – Alicja Klara Sulkowska - SP2

I miejsce – Jakub Kwiatkowski - SP2

II miejsce – Gabriela Nyklas - SP3

III miejsce – Natalia Meller -  SP3

Kategoria IV

Laureat – „Rytm” -  ZS2

Nagroda – Michał Dondalski -  SOSW

I miejsce – Klaudia Bielska - ZS2

I miejsce – Zuzanna Olendrzyńska - ZS1

II miejsce – Kamila Jonczak - ZS1

II miejsce – „Duszki” - LO

III miejsce – „Leonki” - LOBW

III miejsce – Kornelia Wiśniewska - SOSW

Wyróżnienie – Mateusz Kotecki -  LOBW

Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi statuetkami, zaś opiekunowie -  podziękowaniami.

            Z pewnością festiwal stanowił wzruszającą i atrakcyjną lekcję polskiej historii. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się wykonawcy, a także
ich rodzice. Niektórzy z nich wspólnie występowali wraz ze swoimi dziećmi, przygotowywali muzyczne aranżacje, stroje oraz rekwizyty. Słuchając niezwykłych utworów, wszyscy zgłębiali historię naszego kraju, poznając losy ludzi, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę.