15 stycznia 2020r. w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki odbyło się oficjalne podsumowanie obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu.

Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński podczas wystąpienia złożył podziękowania wszystkim obecnym, którzy za sprawą kreatywności oraz zaangażowania sprawili, iż w tak niezwykły i różnorodny sposób została uczczona pamięć Generała. Członków Kolegium Koordynującego obchody zaprezentował Zastępca Burmistrza – Piotr Nowakowski, natomiast Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek Z. Zdrojewski przedstawił ilustrując prezentacją multimedialną wszystkie działania jakie zostały zrealizowane w trakcie minionego roku. Zaangażowani w organizację obchodów radni Rady Miejskiej Sierpca, dyrektorzy oraz pracownicy jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz sportowych, a także działacze społeczni zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz okolicznościowymi medalami. Dopełnieniem uroczystości było zapoznanie zebranych przez Burmistrza Miasta Sierpca z listem wystosowanym przez Annę Marię Anders – córkę Generała, a jednocześnie ambasadora RP w Rzymie oraz niezwykle poruszające wykonanie piosenek o treści patriotycznej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej (Walczyk Lilu, Piechota, Teraz jest wojna) oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego (Co to jest Niepodległość ?, Dziś idę walczyć, Mamo, Modlitwa obozowa).