W minionym tygodniu Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński spotkał się z Panem Jackiem Ozdobą Wiceministrem Klimatu.
Celem spotkania było omówienie sytuacji związanej z gospodarką odpadami, a także nowych, innowacyjnych projektów w Ministerstwie Klimatu.