Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 27 maja 2020 r. (środa) na godz. 09:00 XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
  3. Uchwała RM ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
  4. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
  5. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                          Z poważaniem

/-/ 

DARIUSZ MALANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ