Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych

Ul. Płocka 38

tel. 22 350 65 15

Godziny urzędowania:  7.00 – 15.00

Dyrektor Monika Jastrzębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczęło z dniem 01 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały nr. 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 roku. SCUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art.10b ustawy o samorządzie gminnym, oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sierpc. Centrum obsługuje n/w jednostki:

  1. Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
  2. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
  3. Zespół Miejskich Przedszkoli
  4. Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
  5. Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
  6. Miejski Żłobek w Sierpcu

Do zadań SCUW zgodnie ze statutem należy obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych, która obejmuje w szczególności:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych;

- przygotowanie danych do sprawozdań statystycznych;

- prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

- prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych – sporządzanie list i wypłacanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami;

- opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Sierpc analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek.