Z uwagi na rosnącą liczbę przypadków wścieklizny, nie tylko wśród zwierząt dziko żyjących – m. in. lisów, saren, nietoperzy, ale także u zwierząt domowych np. kotów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie razem z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Siedlcach przygotował 2 rodzaje ulotek informacyjnych, adresowanych do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Załącznik nr 1 - ulotka o wściekliźnie (przedszkola + szkoły podstawowe)

Załącznik nr 2 - ulotka o wściekliźnie (szkoły ponadpodstawowe)