17 lat temu, 2 kwietnia 2005 r., zmarł Papież św. Jan Paweł II. 
Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnym Rady Miejskiej Wojciechem Jaworowskim, złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie miasta Sierpca.
Karol Wojtyła został wybrany na Papieża przez konklawe w 1978 r. i zasiadał na Stolicy Apostolskiej ponad 26 lat. Proces beatyfikacyjny Papieża Jana Pawła II rozpoczął się uroczyście 28 czerwca 2005 roku, czyli niecałe trzy miesiące po śmierci Ojca Świętego.
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Jana Pawła II.
Na zdjęciu widoczna delegacja samorządu Miasta Sierpca składająca kwiaty z okazji upamiętnienia 17. rocznicy śmierci Papieża św. Jana Pawła II. Od lewej: Piotr Nowakowski - Zastępca Burmistrza, Jarosław Perzyński - Burmistrz, Wojciech Jaworowski - Radny Rady Miejskiej Sierpca.
Delegacja Samorządu Miasta Sierpca składa kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II. Pomnik znajduje się na osiedlu Jana Pawła II. W tle widoczne lokale handlowo-usługowe oraz park miejski.
Delegacja Samorządu Miasta Sierpca składa kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II. Pomnik znajduje się na terenie Kościoła Szkolnego. W tle widoczny Kościół.
Delegacja Samorządu Miasta Sierpca składa kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II. Pomnik znajduje się na terenie sierpeckiej Fary. W tle widoczny Kościół oraz budynki mieszkalne.