19 sierpnia w Muzeum Mazowieckim w Płocku, Burmistrz Jarosław Perzyński wraz Panią Skarbnik Katarzyną Joniak, podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem!

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4000000 złotych! Adam Struzik Mazowsze serce Polski dziękujemy za wsparcie tak ważnej dla Naszego Miasta inwestycji!

Rewitalizacja obejmować będzie przebudowę i rozbudowę budynku dworca wraz z infrastrukturą drogową, miejscami postojowymi, infrastrukturą wodną i kanalizacyjną, oświetleniem oraz zagospodarowaniem przestrzeni otaczającej dworzec. 

Naszym celem jest przywrócenie dawnej świetności budynkowi, aby ponownie stał się perłą północnego Mazowsza.
Mamy także zabezpieczone finansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych gdzie wnioskowaliśmy o kolejne 4500000 miliona złotych. Dziękujemy za wsparcie❗ Jacek Ozdoba 
Łącznie pozyskaliśmy 8500000 miliona złotych na ten cel!
Dziękujemy za zaangażowanie Piotr Rzeszotarski - Radny Rady Miejskiej Sierpca @Krzysztof Skrzyński !
Zdjęcie przedstawiające czterech mężczyzn i jedną kobietę. W tle ścianka reklamowa marki Mazowsze.