Na terenie Naszego Miasta zostało zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne.
W ramach zadania zostało zamontowanych 376 nowoczesnych lamp typu LED oraz 38 słupów oświetleniowych.
Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 000 000 złotych, co stanowi 90% kosztów inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych.