31 sierpnia, podczas LXVI Sesji Rady Miejskiej Sierpca, miało miejsce uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Ewie Rycharskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego oraz Pani Joannie Chylińskiej - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 „Bajkowa Kraina”. 

Następnie zostały wręczone akty powierzenia stanowiska dyrektora:
- Pani Annie Pniewskiej w Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu,
- Pani Iwonie Cieciurskiej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu,
- Pani Dorocie Ossowskiej w Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Osoby te rozpoczną pracę na w.w. stanowisku z dniem 1 września br.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Dyrektorom i życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym. 
Dziś, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca Dariusza Malanowskiego, otrzymaliśmy podziękowania od sierpczanki, Pani Małgorzaty Szafrańskiej, za pomoc przy odbudowaniu mieszkania, które uległo zniszczeniu na wskutek pożaru.