22 września w urzędzie Miejskim w Sierpcu podpisaliśmy umowy na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca w tym: budowa, przebudowa, remonty i modernizacje nawierzchni lokalnych dróg, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, deszczowej oraz ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych to koszt blisko 9 milionów złotych. 
Umowę na wykonanie przebudowy podpisaliśmy z lokalną firmą Budexpol. Sp. z o.o.
  • Na remont Starego Miasta otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 562 100 zł oraz dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 905 835 zł. 
  • Z budżetu Miasta zostanie wyasygnowane na ten cel około 400 000 zł
Dziękujemy Panu Adam Struzik – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Panu Jacek Ozdoba – Wiceministrowi Klimatu i Środowiska za tak pokaźne sumy przekazane na rzecz Sierpca.
Podpisanie umowy na rewitalizację sierpeckiej starówki. Na zdjęciu od lewej" Skarbik miejski, Burmistrz, Wykonawca, Zastępca Burmistrza, Radny Rady Miejskiej Zbigniew Długokęcki