Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się w piątkowe popołudnie 14 października 2022r. przestrzenią, w której przez blisko dwie godziny honorowane było miejskie środowisko oświatowe. Całość została wpisana w atrakcyjną formułę montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twarowskiego. W trakcie uroczystości, po złożeniu życzeń pracownikom oświaty Burmistrz wraz z swoim Zastępcą – Piotrem Nowakowskim wyróżnili sześć nauczycielek, które odnotowały szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
Zapowiadane przez Marka Z. Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego laureatki: Anna Ostrowska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2, Ewa Lisicka – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Zespole Miejskich Przedszkoli, Elżbieta Kamińska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 3, Marta Turalska – nauczyciel informatyki i geografii w Szkole Podstawowej Nr 2, Marzanna Bieńkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 oraz Anna Kopycińska – nauczyciel biologii i przyrody w Szkole Podstawowej Nr 3 zostały odznaczone okolicznościową odznaką oraz otrzymały Nagrody Burmistrza.
Następnie dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wyróżnili nagrodami dyrektora odnoszących szczególne osiągnięcia nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.
Dopełnieniem uroczystości były wystąpienia: Janusza Majchrzaka – Dyrektora płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Dariusza Malanowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca, Bogusławy Lewandowskiej - Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym, a także Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Sierpcu – Piotra Podlaskiego oraz Józefa Mroza – Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, którzy życzyli zebranym licznych sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z realizowanego na rzecz uczniów posłannictwa.