Miasto dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej została uruchomiona sprzedaż węgla. Przygotowaliśmy umowę z dostawcą, ale nadal czekamy na jej podpisanie po stronie spółki węglowej.
Do tej pory nie został wskazany przez spółkę państwową (kompetencja strony rządowej) punkt odbioru węgla. Nadal oczekujemy od spółki na kontakt w tej sprawie, a co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić dokładnego rozpoczęcia sprzedaży.
W załączeniu wzór wniosku (pobierz tutaj), który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (ul. Piastowska 11a) w godz. od 7.30 do 15.30.
Wnioski mogą składać wyłącznie osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego (czyt. ustawa). Po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik Urzędu wyda dokument, na podstawie którego trzeba dokonać zapłaty za węgiel.
Cena za tonę węgla wynosić będzie 2000 zł brutto (nie obejmuje ona dostawy węgla do wnioskodawcy i workowania)Miejscem składowania i odbioru węgla będzie Ciepłownia Sierpc Sp z oo z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2a, 09-200 Sierpc.
Patrząc na sytuację panującą obecnie na rynku węgla zauważamy obniżki cen. Piszemy o tym dlatego, iż może warto nie czekać na węgiel rządowy, za którego jakość nie odpowiadamy.
Ważne podkreślenia jest również, że w projekcie umowy pomiędzy spółką a miastem wynika, że unika takiej odpowiedzialności przede wszystkim spółka węglowa.
Z przeprowadzonego przez nas rozeznania rynku na dzień 16 listopada 2022 r., ceny w okolicznych składach zbliżają się do ceny za węgiel rządowy.