18 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego z przedstawicielami władz Związku Harcerstwa Polskiego.

Jego celem było wypracowanie strategii działań zmierzających do przywrócenia działalności harcerskiej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc. Podczas zorganizowanej przez Wydział Oświaty i Kultury narady z dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli, Komendant Chorągwi Mazowieckiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku – hm. Cezary Supeł, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi – hm. Józef Chmielewski oraz Komendant Hufca ZHP Sierpc – hm. Sławomir Szałkucki, eksponowali korzyści wynikające z przynależności dzieci oraz młodzieży do reprezentowanej przez nich organizacji, a także  zaoferowali daleko idące wsparcie, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i materiałowej, w organizowaniu drużyn harcerskich w szkołach podstawowych oraz gromad zuchowych w przedszkolach. Należy wyrazić przekonanie, iż odbyte rozmowy zaowocują w nieodległej przyszłości wznowieniem działalności harcerskiej w naszym Mieście.

na zdjęciu widoczny Burmistrz Sierpca wraz z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego.