31 stycznia, w auli Urzędu Miasta Płocka zostało uroczyście podpisane porozumienie określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
Porozumienie zostało podpisane między 26 samorządami z regionu płockiego. Przystąpienie do współpracy ułatwi wspólne aplikowanie w drodze po nowe środki z Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie. 
Liczymy, że dzięki temu uda nam się zrealizować klika projektów kulturalnych, oświatowych oraz inwestycji na terenie Sierpca. Razem możemy osiągnąć więcej! 
Na zdjęciu Burmistrz Miasta Sierpca podpisujący porozumienie. w Tle widoczna ścianka reklamowa.
Zdjęcie grupowe przedstawicieli samorządów regionu płockiego.