1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to święto państwowe ustanowione 3 lutego 2011 roku.
Sierpc także pamiętał o tych, którzy nie złożyli broni po 1945 roku. Oddaliśmy im hołd pod pomnikiem szefa Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej i jednego z najbardziej zasłużonego żołnierza Armii Krajowej - generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, który 24 lutego 1953 roku został powieszony w mokotowskim więzieniu po sfingowanym procesie.
August Emil Fieldorf ps. „Nil” był pułkownikiem piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, generałem brygady Polskich Sił Zbrojnych, organizatorem i dowódcą Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępcą Komendanta Głównego AK.Uroczystość pod pomnikiem, jak corocznie przygotowali uczniowie oraz nauczyciele I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu . Serdecznie dziękujemy im za troskę i pamięć o historii. 
Na pierwszym planie widoczni uczniowie I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu pełniący wartę przy pomniku generała Augusta Fieldorfa "Nila".