W piątek, 24 marca 2023 r., została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej”.
Umowę na wykonanie zadania zawarliśmy z lokalną firmą BUDOMEX SIERPC Sp. z o.o.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie w II etapach m.in. następujących robót:
  • dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi,
  • dobudowa pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku,
  • wydzielenie pomieszczenia biura obsługi interesantów ścianką ze szkła hartowanego z drzwiami rozwieranymi oraz roletą z napędem elektrycznym,
  • odkopanie i izolacja ścian fundamentowych od strony ul. Piastowskiej.
Termin realizacji przedmiotu umowy: trzeci kwartał tego roku.
Całkowity koszt inwestycji to 549.754,29 zł, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 250.000,00 zł.
Na ściance reklamowej widoczne 4 osoby. Od lewej Skarbik Miasta, Wykonawca zadania, Burmistrz Sierpca, Sekretarz Miasta.
Zadanie pn.„Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej.”  dofinansowanego w ramach projektu pt. "Dostępny samorząd – granty",  realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Wartość dofinansowania: 250 000, 00 zł Całkowita wartość zadania: 549 754,29 zł