Osiemnaście lat temu, 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21:37 zmarł Wielki Polak, Papież Jan Paweł II. 

Burmistrz Jarosław Perzyński wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Dariusz Malanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu złożyli kwiaty i zapalili znicze w trzech miejscach pamięci na terenie Naszego Miasta. 

Na pierwszym planie widoczne trzy osoby, od lewej: Zastępca Burmistzra Piotr Nowakowski, Burmistrz Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca Dariusz Malanowski składający hołd w miejscu pamięci poświęconym papieżowi św. Janowi Pawłowi II. W tle widać kościół farny.