Trwają prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb przedszkolnej kuchni.
Nowy blok kuchenny powstanie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych - jednostki oświatowe".
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: wynosi 76,97%.
Trzymamy kciuki za szybką realizację.

Zadanie pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych - jednostki oświatowe” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Widok na remontowane pomieszczenie kuchni Zespole Miejskich Przeszkoli w Sierpcu.