Rozpoczął się II etap modernizacji Starego Miasta polegający na zagospodarowaniu terenu przy Placu Chopina.
W ramach prac zostanie wykonana:
  • kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią,
  • remont nawierzchni w tym m.in.: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, miejsca parkingowe z kostki betonowej oraz budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej.
Jest to inwestycja za ponad 7 mln złotych!
Zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość dofinansowania: 6 905 835,00 zł. Całkowita wartość zadania: 7 269 300,00 zł.