I WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIERPCA ,,LATO W MIEŚCIE 2012”

W ramach akcji,,Lato w Mieście 2012” Zarząd Osiedla nr 4 zorganizował cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie ,,ORLIK2012”. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w okresie od 3 lipca do 28sierpnia b.r. prowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej Bogdan Bartnickiego i trenera środowiskowego Łukasza Wróblewskiego. Biorą w nich udział dzieci i młodzież. Ich celem jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry w piłkę nożną i koszykówkę oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Cykl spotkań zwieńczył I WAKACYJNY TURNIEJ PILKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIERPCA rozgrywany w dniach: 10,17,24,31 lipca.

Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn z Sierpca, swój udział zadeklarowało około 60 młodych piłkarzy. Zawody rozegrano systemem ,,każdy z każdym”. Sklasyfikowano 4 najlepsze drużyny.

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale i nagrody rzeczowe, które wręczyli członkowie zarządu: Lidia Lewandowska, Agnieszka Białek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki składa szczególne podziękowania zastępcy Burmistrza Zbigniewowi Leszczyńskiemu, który ufundował napoje, medale oraz piłki nożne. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom.

 

P7310067.JPGP7310077.JPGP7310079.JPGP7310082.JPGP7310083.JPGP7310084.JPGP7310090.JPGP7310091.JPGP7310093.JPGP7310098.JPGP7310099.JPGP7310100.JPGP7310101.JPGP7310103.JPGP7310107.JPGP7310110.JPGP7310112.JPGP7310113.JPGP7310115.JPGP7310121.JPGP7310125.JPG