W ramach akcji „Lato w mieście” Zarządy Osiedla nr 1 i 3 we współpracy z MOSIR-em, zorganizowały półkolonie dla dzieci w dniach 2-6.07.2012 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pod okiem pań opiekunek Agnieszki Lisek i Zofii Szałkuckiej dzieci korzystały z różnych form spędzania wolnego czasu. W czasie tego pobytu, podczas wycieczki do straży pożarnej dzieci były świadkami prawdziwej akcji przygotowania i wyjazdu do akcji gaśniczej. Na koniec półkolonii wszyscy udali się do leśniczówki w Szczechowie gdzie było ognisko z kiełbaskami oraz wręczono nagrody dla wszystkich uczestników, za udział w różnych konkursach, które odbywały się w trakcie trwania półkolonii. Podczas zabawy zadbano o napoje i posiłki dla wszystkich uczestników.