Zarząd Osiedla nr 1 dnia 18.03.2013r. zorganizował w Domu Pielgrzyma spotkanie mieszkańców osiedla z Burmistrzem Miasta Sierpc- Markiem Kośmidrem oraz radnymi: J. Stachurskim, K. Rudowskim i W. Jaworowskim.
Przewodniczący zarządu-Tomasz Kowalski powitał przybyłych i przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w 2012 roku. Okazało się, że w ciągu minionego roku, odbyło się 16 imprez, w których zorganizowanie włączył się Zarząd Osiedla nr 1. Ogółem wzięło w nich udział około 2 tys. mieszkańców.
Następnie oddał głos p. Burmistrzowi, który przedstawił zakres prac przewidziany w 2013 roku na terenie osiedla nr 1.

·         dokończenie kanalizacji sanitarnej na osiedlu

·         przebicie od ul. Reymonta do ul. Puławskiego (projekt)

·         dokumentacja kanalizacji deszczowej

·         budowa ul. Spokojnej i Pogodnej

·         przebicie ul. Ziemiańskiej do ul. Głowackiego

·         wzmocnienie tłuczniem wszystkich dróg od ul. Powstańców do ul. Rypińskiej

Burzliwą dyskusję wywołał temat dróg osiedlowych. Zbliża się wiosna, roztopy i wszędobylskie błoto po kostki na ulicach osiedla. Mieszkańcy domagają się trwałego utwardzenia dróg. Nie zgadzają się na prowizoryczne rozwiązania, które ich zdaniem są marnowaniem i tak skąpych funduszy na ten cel. Domagano się chodnika na ul. Kilińskiego i poprawy stanu dróg, którymi trudno poruszać się zarówno pieszo jak i samochodem.
Radni zobowiązali się pamiętać o Osiedlu nr 1 i na sesjach Rady Miejskiej przedstawiać problemy dotyczące jego mieszkańców.

 

Anna Motyka

Zarząd Osiedla nr 1