Gimnazjum rozpoczęło funkcjonowanie we wrześniu 2000r. w konsekwencji wdrażania, u schyłku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, reformy systemu edukacji. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w czerwcu 2002r., zaś 8 października 2004r. jej patronem został wybitny astronom - Mikołaj Kopernik. 

W związku z reformą systemu edukacji zainicjowaną w 2016r. Gimnazjum Miejskie, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Sierpca, zostało włączone z dniem 1 września 2019 do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Na przestrzeni dziewiętnastu lat pracą gimnazjum kierowali:

Bożena Watemborska – Dyrektor (1.09.2000 – 31.08.2005)

Dorota Cendrowska – p.o. Dyrektor (1.09.2005 – 29.01.2006)

Edmund Sigiel – Dyrektor (30.01.2006 – 3.08.2015)

Dorota Cendrowska – p.o. Dyrektor (4.08.2015 – 31.08.2015)

Katarzyna Kordulasińska – Dyrektor (1.09.2015 – 31.08.2019).

www.gim.sierpc.pl